Contacteer ons! Contactez-nous

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

symposium

KRACHTBOER SYMPOSIUM 10/9/2017

Tijdens het symposium denken landbouwers en professionals uit de landbouw- en voedingssector samen na over de toekomst van onze landbouw. 

INSCHRIJVEN KAN gratis via e-mail naar info@krachtboer.be of VIA DEZE LINK

PROGRAMMA:

9.15 u: Ontvangst met ontbijt

9.30 u: Inzicht in de voedselmarkt
Professor landbouweconomie Jeroen Buysse maakt ons wegwijs in de voedselmarkt: hoe is die globaal georganiseerd en welke impact heeft dat op de lokale bedrijfsvoering?

10.15 u Panelgesprek

Landbouw is een brede term en dekt een grote lading aan verschillen. Vijf landbouwers, actief op dezelfde markt, vertellen over hun aanpak. We horen graag hoe zij vanuit hun eigen achtergrond dagelijks werk maken van een duurzame toekomst voor landbouw. Ze maken bewuste keuzes en zoeken op hun eigen manier naar antwoorden op evoluties in landbouw. Bevlogenheid en liefde voor het vak hebben ze in elk geval allemaal!

-          Jens Mouton (hoevezuivel, groenten en vlees de Koolmees, verkooppunt Boer Bas): producenten die zich verenigen in een gezamenlijk verkooppunt              in de stad

-          Christophe Decaigny (varkensbedrijf Pigfijn):varkensproducent die B2B- en B2C-leveren combineert en daarbij productoptimalisatie centraal stelt

-          Guido Lammerant (akkerbouwbedrijf): landbouw met verkoop via contract

-          Jan Wallaeys (melkveebedrijf en bestuurslid Milcobel): Coöperatieve verkoop

-          Luc Goossens (fruitbedrijf met eigen verwerking, Tuinsappen Lombarts Calville): landbouw als producent en landschapswerker
 

11.20 u: Rondetafelgesprekken

Tijdens de rondetafelgesprekken in kleine groep krijg je telkens een korte pitch over een duurzame innovatie in landbouw. Daarna is er tijd om vragen te stellen. Aan elke tafel zit een ervaringsdeskundige landbouwer en een expert in het thema. Er is keuze uit meer dan vijftien thema’s! //zie hieronder//

Bij je inschrijving kies je drie thema’s. De organisatie stelt de tafels op voorhand samen, zodat de babbels vlot kunnen gebeuren in kleine groep. Let wel: zodra de maximumcapaciteit voor een thema bereikt is, sluiten we de inschrijvingen voor dat thema af. Wacht dus niet te lang op jouw plaatsje te reserveren!
 

Vanaf 12.45 u: Publieksfestival (optioneel)

Aansluitend op het symposium kan je genieten van het publieksfestival van “Krachtboer”. Ontdek met het hele gezin onder meer de gastronomische eet- en drinkmarkt, inspirerende landbouwverhalen… en niet te vergeten muziek. Of neem deel aan een debat over landbouw en globalisering, verschillende activiteiten rond levend erfgoed, natuurwandelingen, bedrijfsbezoeken en kinderateliers. Op deze bruisende dag kan je je tegoed doen aan verrassende smaken met ingrediënten uit onze streek. Kobe Desramaults, initiatiefnemer van dit festival, draagt landbouw een warm hart toe. Vanaf 11.30 u zal hij samen met een team van superkoks voor je klaarstaan.

 

PROGRAMMA RONDE TAFELGESPREKKEN

Eigen producten verkopen (in samenwerking met 100% West-Vlaams)

Dat er een markt is voor hoeveproducten moeten we je wellicht niet meer vertellen. Hoewel de verkoop niet altijd evident is, sta je er zeker niet alleen voor. Ervaringen van anderen, ondersteunende (overheids)diensten en een netwerk van hoeveproducenten geven tonnen inspiratie. Wat bestaat er zoal? En hoe kan je je eigen producten in de markt zetten? Kom met je vragen, of verken wat mogelijk is. Welkom aan deze tafel!

Meerwaarde geven aan je product (in samenwerking met Vives Hogeschool)

Goede kennis van het productieproces is onmisbaar voor een goede landbouwer. Maar vraag jij je ook soms af wat kleine wijzigingen in het productieproces (zoals ander voeder of ras of een andere grondsoort of oogstmethode) kunnen betekenen voor je eindproduct? Soms maken kleine aanpassingen grote verschillen voor je klant of afnemer. Raakt de markt dan niet verzadigd met nicheproducten? Is meerwaardecreatie niet enkel iets voor de korte keten? En waar kan je dan terecht met vragen over je product? Schuif aan en ontdek meer!

Coöperatieve werking (in samenwerking met Coopbureau)

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” Dat oude gezegde is van toepassing voor deze tafel. Een coöperatieve is een georganiseerde samenwerking tussen gelijkaardige en gelijkwaardige leden. Coöperatieven kunnen allerlei vormen aannemen: groot of klein, verkopen, beheren of aankopen, uitgebreid of beperkt. Maar is zo’n coöperatie niet erg omslachtig? Wat zijn de voordelen? Ontdek de mogelijkheden en krijg een idee hoe de opstart in zijn werk gaat. Reserveer je plaatsje aan deze tafel!

Landbouw en grond (in samenwerking met De Landgenoten)

De prijzen van landbouwgrond zijn gestegen en dat maakt het niet evident om rendabel te boeren. Herkenbaar? Luc Goossens van Tuinsappen Lombarts-Calville en De Landgenoten vonden er elk hun eigen oplossing voor. Ze delen die graag met jou. Of wil je er zeker van zijn dat jouw grond uitsluitend voor landbouw gebruikt wordt nadat je gestopt bent met boeren? Dan moet je zeker aan deze tafel zijn.

Haal energie uit de wind (in samenwerking met Kenniscentrum Energie Inagro)

Sinds 2016 is er een duidelijk kader om een kleine windturbine te bouwen op een landbouwbedrijf. Voor welke bedrijven is dat een goede investering? Aan welke voorwaarden moet je bedrijf en je locatie voldoen? En wat is de investeringskost en de opbrengst? Onze windgozers weten er alles van en beantwoorden graag al je vragen aan deze energetische tafel!

Energieopslag in batterijen (in samenwerking met Kenniscentrum Energie Inagro)

Voortaan kan je je energie uit hernieuwbare bronnen beter afstemmen op je gebruik. Sla ze op in plaats van ze op het net te zetten. Maar wat kost dat? En wat is de capaciteit en het vermogen van de modellen die op de markt te verkrijgen zijn? Voor welke bedrijfsgrootte, bedrijfssamenstelling is energieopslag interessant? Deze tafel pluist het voor je uit. Schuif aan en word batterijwijs!

Met smartfarming naar slim boeren (in samenwerking met IVLO en Smart Digital Farming)

Is een kleine robot die schoffelt op het veld en ervoor zorgt dat je nog amper pesticiden moet gebruiken toekomstmuziek? Nee hoor! Met slimme innovaties is het mogelijk om de bodem heel gericht te bewerken met minder grondstoffen. Wat kan vandaag al? Hoe en op welke bedrijven zijn die tractoren en drones inzetbaar? Kan iedereen een drone kopen? Aan deze hoogtechnologische tafel word je alvast een pak wijzer!

Niet-kerende bodembewerking (in samenwerking met Kenniscentrum Bodem Inagro)

Wist je dat niet-kerende bodembewerking koolstofopbouw in de bodem stimuleert? En wist je ook dat het een pak minder energie vergt dan gangbaar ploegen? En dat de bodem zo vaster is en dus minder afspoelt bij regen? Hoeveel niet-kerende bodembewerking kost en wat de impact ervan is op je bedrijfsvoering krijg je te horen aan deze tafel. De kenners beantwoorden al je vragen met plezier!

Hernieuwbare energie uit biomassastromen met pocketvergisting (in samenwerking met Biogas-E)

Pocketvergisting of kleinschalige vergisting is een technologie waarbij bedrijfseigen biomassastromen via vergisting omgezet worden tot hernieuwbare energie. De opgewekte energie kan vervolgens gebruikt worden om te voorzien in de bedrijfseigen energievraag. Pocketvergisting helpt landbouwbedrijven niet alleen  te besparen op de energiefactuur, maar draagt ook bij tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgasemissies. Tijdens deze sessie krijgt u te horen voor welke bedrijven pocketvergisting interessant kan zijn, wat er allemaal komt kijken bij het uitbaten van een pocketvergister en veel meer. Sam Tessens van Biogas-E en een landbouwer met pocketvergister vertellen het u graag. 

Functionele biodiversiteit (in samenwerking met ILVO)

Voor, achter, samen en naast elkaar… landbouw en natuur gaan hand in hand. Hoe kan je optimaal samenwerken met de natuur? Naast de geïntroduceerde biodiversiteit (zoals hommels in serres of roofinsecten) is er ook functionele biodiversiteit. Daarbij trek je indirect natuurlijke vijanden of bestruivers aan door bepaalde teelten of bloemenranden samen te zetten. Kan je zo minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken? Hoe effectief is functionele biodiversiteit vandaag om plagen te voorkomen? Zet je schrap voor deze boeiende en actuele tafel!

Agro-forestry (in samenwerking met afdeling Milieu en Leefomgeving Inagro)

Vraag niet “wat kan ik voor de bomen doen?”, maar “wat kunnen de bomen voor mij doen?” Doe je aan agro-forestry, dan teel je bomen samen met andere gewassen. Wist je dat bomen voedingsstoffen uit diepere grondlagen halen en die beschikbaar stellen voor gewassen die meer aan de oppervlakte groeien? Maar wat is de impact op je bedrijfsvoering? En zijn er nog andere redenen om over agro-forestry na te denken? Zeer zeker! Benieuwd? Dan is dit de tafel waar je moet zijn!

Voorzien in eigen krachtvoer bij melkvee (in samenwerking met Kenniscentrum melkvee Inagro)

Luzerne, bonen en granen dragen bij aan de eiwitvoorziening van de koeien. Bovendien kan je ze in onze regio’s telen. Die eiwitbronnen zorgen dus voor een grotere onafhankelijkheid van de landbouwer en een diversiteit aan smaken in het eindproduct. Kunnen die gewassen sojaschroot compenseren? Hoe begin je eraan? En wat is dan de goede voedersamenstelling? Misschien teel je zelf iets en zit je met enkele vragen? Laat je inspireren. Deze tafel denkt graag met je mee!

Machines delen, een slimme investering (in samenwerking met Eco²)

Hoge investeringen voor machines die lang stilstaan, het kan anders. Samen investeren in machines kan een grote kost drukken. Bovendien kan je zo tijdig een betere machine aankopen. Maar hoe begin je eraan? Waar kan je terecht? Hoe zorg je voor een transparant en vlot uitleensysteem? Wat zijn ervaringen van landbouwers die dit al doen? Schuif aan, krijg antwoorden en duik mee in de wereld van de deeleconomie!

Zaadvaste rassen telen (in samenwerking met Bioforum)

Bij zaadvaste rassen heeft de volgende generatie zaad dezelfde eigenschappen als de moederplant. Met die zaden kan je zelf verder telen en heb je controle over de eigenschappen van de rassen. Daarnaast houdt het systeem een grotere diversiteit aan rassen in stand. Maar hoe gaat dat in zijn werk, wat betekent dat voor je bedrijfsvoering? Moet je dan alles zelf doen? Waar kan je terecht? Je krijgt ongetwijfeld nog veel meer antwoorden aan de tafel van de zaadliefhebbers!

Oliehoudende gewassen brengen kleur in het veld (Proefcentrum Herent, in Interreg ‘Growing a green future’)

We kunnen oliehoudende gewassen inzetten voor onder andere chemicaliën, harsen, verven en kunststoffen om het gebruik van fossiele grondstoffen te beperken. Daarnaast doen veel plantaardige oliën dienst als leverancier van gezonde vetzuren in (vee)voeding. Het pallet aan interessante gewassen is erg uitgebreid: van koolzaad tot soja, van deder tot goudsbloem… Maar hoe of wat teel je? En eens geteeld, waar moet je ermee heen? Mieke Vandermersch (Proefcentrum Herent) staat je te woord. Je krijgt eerst een bondig overzicht van alle gewastypes die je kan vinden in de innovatietuinen bij Inagro en Proefcentrum Herent. Vervolgens gaat Mieke dieper in op de oliehoudende gewassen: wat is hun potentieel, en waar kan je terecht voor ondersteuning? Kom het te weten aan deze tafel.

Goed voorbereid een goed contract afsluiten? (in samenwerking met telersvereniging Ingro)

Een goede stielman is niet noodzakelijk een goede onderhandelaar. De telersvereniging aan deze tafel houdt zich professioneel bezig met het afsluiten van contracten en heeft een goed zicht op de groentesector. Ze deelt graag haar kennis en expertise. Aan deze tafel hoor je ook hoe andere landbouwers omgaan met contracten. Wat is belangrijk? Hoe anticipeer je op onverwachte omstandigheden? Welke rechtszekerheid heb je? Na de droogte van dit voorjaar is dit thema brandend actueel. Sluit aan en laat je informeren. Deze tafel biedt ongetwijfeld interessante perspectieven!

 

INSCHRIJVEN KAN GRATIS via info@krachtboer.be of VIA DEZE LINK

Met dank aan alle organisaties die meewerkten en inhoudelijk vorm gaven aan het symposium: 

                                                                          SMART DIGITAL FARMING

                                                                          SMART DIGITAL FARMING